CAHN dội mưa gôn trước TP.HCM; HLV Huỳnh Đức giúp Bình Dương có điểm