CAHN đàm phán với Mano Polking, HLV Trần Tiến đại nói thẳng suy nghĩ