CAHN chiến thắng, Kiatisuk lên tiếng về Quang Hải và Văn Đức