Các sếp Barca mừng thầm vì không bán De Jong cho M.U