Cà khịa đối thủ, Antony nhận lấy lời đáp trả "cứa tim" đầy mỉa mai