"Cả hai đều thông minh, họ cần phải nghĩ cho tương lai của Man Utd"