Buổi tập quá đặc biệt, Arsenal tự tin nâng cúp vào chủ nhật