Bước ngoặt xuất hiện cho Mason Greenwood ở Tây Ban Nha