Bùng nổ hiệp hai, Việt Nam thắng đậm Malaysia ba bàn không gỡ