Brennan Johnson và hành trình chiếm được lòng tin của Postecoglou