"Bóng đá Campuchia phát triển với tốc độ nhanh hơn Việt Nam"