Bom tấn Chelsea bị chê là bản hợp đồng 'flop' của năm