Bom tấn 88 triệu khiến ban huấn luyện Chelsea ngao ngán