Bốc hỏa, 2 sao Tottenham và Man City trút giận ngoài đường biên