BLV Quang Tùng: Khó kỳ vọng ở Quang Hải, Công Phượng