Bình luận viên ca ngợi cầu thủ mới được Ten Hag sử dụng 5 lần mùa này