Bị từ chối 2 bàn, Brazil thắng kịch tính phút cuối