Benfica hét giá trên trời với Man Utd và Liverpool