Bến đỗ đẳng cấp trải thảm đỏ đón Sancho vào tháng 1/2024