Bellingham đóng hòm Barca, Real đếm ngày đăng quang