Bellingham chỉ ra ngôi sao bậc thầy tại Real Madrid