Bayern tính “cướp” thần đồng Brazil từ tay Chelsea