Bayer của Alonso giúp Barca bỏ túi 50% phí chuyển nhượng