"Báu vật" Liverpool làm lu mờ em trai của Bellingham