Bầu Đức: HAGL kiện VPF không phải hiếu thắng, đòi bồi thường