Bất ngờ ứng viên số 1 thay Potter dẫn dắt Chelsea, Zidane xếp cuối