Barca theo dõi sát sao tình trạng của "lính đánh thuê"