Barca "dựng gáy" trước cú hét của Man Utd cho Greenwood