Barca dự tính rao bán sao trẻ, Man Utd mở cờ trong bụng