Barca đón nhận hung tin của Atletico trước đại chiến