Báo Mỹ gợi nhớ trận thắng Thái Lan 13-0 khi nói về tuyển nữ Việt Nam