Báo Indo chỉ ra đội bóng đang đe dọa tuyển Việt Nam