"Bạn thắng M.U 7-0 rồi thua Bournemouth 0-1, thật khó chịu"