Bán Reece James, Chelsea yêu cầu 1 cái tên từ Real Madrid