Bản HĐ 100 triệu giúp M.U tham gia cuộc đua vô địch