Olympic Indonesia định đoạt số phận; Cầu thủ Việt kiều bùng nổ