Ba quan sát từ chiến thắng 2-0 của Đức trước người Pháp