Arteta: ''Ngay cả khi giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''