Arsenal xem chữ ký 75 triệu bảng là "đáng đồng tiền bát gạo"