Arsenal và dự án 700 triệu euro để trở lại Champions League