Arsenal trước cơ hội đẩy đi Jesus, Gã khổng lồ quan tâm