Arsenal, Liverpool và Man City - Ratcliffe chọn ai vô địch?