Arsenal lần đầu liên hệ với ngôi sao chạy cánh Juventus