"Arsenal là bến đỗ lý tưởng nhất, tiếp đến là Man Utd"