Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu