Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League