Arsenal cử đội tuyển trạch xem giò đồng đội của Odegaard