Anh Đức: Từ bỏ cơ hội xuất ngoại và cái "tình" với B.Bình Dương