Ăn vạ tại World Cup, Neymar bị truyền thông vùi dập