"Alonso time" hiển linh, Bayer Leverkusen khiến đối thủ ngậm cục tức